نمایش 1–12 از 27 نتیجه

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۶۲۰KRD

11,021,875 تومان

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۶۲۰KRD

این مدل از گاوصندوق یکی از گاوصندوقهای تک طبقه متوسط است که در شرکت گاوصندوق ایران کاوه تولید میشود.

تماس بادفتر مرکزی: 021.66264039      تماس با مدیر فروش: 09121999470

مجهز به یک قفل خرمی و یک رمز دیجیتالی هشت رقمی مجهز به اژیر دزدگیر میباشد.

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۶۲۰KRD

این مدل در ۳رنگ طوسی-قرمز و مشکی تولید میشود.

           ابعادخارجی     ابعاد داخلی

ارتفاع:          ۶۲               ۴۴

عرض:          ۴۵               ۳۹

عمق:           ۳۴               ۲٧

وزن:         ١۵٠kg

گاوصندوق سدید کاوه مدل:1020Kdg

24,288,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:1020Kdg

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:          ۱۰۲            ۸۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۳۲۰kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:1020Kdg

گاوصندوق سدید کاوه مدل:1020KR

23,496,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:1020KR

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:          ۱۰۲            ۸۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۳۲۰kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:1020KR

گاوصندوق سدید کاوه مدل:520Kdg

15,840,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:520Kdg

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۵۲              ۳۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۱۸۵kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:520Kdg

گاوصندوق سدید کاوه مدل:520KR

15,114,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:520KR

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۵۲              ۳۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۱۸۵kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:520KR

گاوصندوق سدید کاوه مدل:620Kdg

18,348,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:620Kdg

            ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۶۲             ۴۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۱۴kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:620Kdg

گاوصندوق سدید کاوه مدل:620KR

17,556,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:620KR

       ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۶۲             ۴۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۱۴kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:620KR

گاوصندوق سدید کاوه مدل:720Kdg

19,800,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:720Kdg

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۷۲             ۵۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۳۳kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش:   ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:   ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:720Kdg

گاوصندوق سدید کاوه مدل:720KR

19,008,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:720KR 

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۷۲             ۵۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۳۳kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:720KR 

گاوصندوق سدید کاوه مدل:820Kdg

20,724,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:820Kdg 

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۸۲             ۶۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۶۳kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:820Kdg 

گاوصندوق سدید کاوه مدل:820KR

19,932,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:820KR

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۸۲             ۶۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۶۳kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:820KR

گاوصندوق سدید کاوه مدل:920Kdg

21,912,000 تومان

گاوصندوق سدید کاوه مدل:920Kdg

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۹۲             ۷۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۹۳kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

گاوصندوق سدید کاوه مدل:920Kdg