فایل 3کشو 1100EAC سدید
فایل 3کشو 1100EAC سدید
فایل 3کشو 1100EAC سدید

فایل 3کشو 1100EAC سدید

کد کالا:فایل 3کشو 1100EAC سدید

In Stock

فایل 3کشو 1100EAC سدید

ابعادخارجی؛   ارتفاع:  110      عرض: 53      عمق: 67

وزن؛      190kg

تماس بادفتر مرکزی:   021.66264039         تماس با مدیر فروش:   09121999470

فایل 3کشو 1100EAC سدید

مناسب سازمانها،شرکتها و ارگانها

تومان 44,500,000