گاوصندوق سدید کاوه مدل ۸۲۰KR
گاوصندوق سدید کاوه مدل ۸۲۰KR

گاوصندوق سدید کاوه مدل ۸۲۰KR

کد کالا:گاوصندوق سدید کاوه مدل ۸۲۰KR

In Stock

گاوصندوق سدید کاوه مدل ۸۲۰KR

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۸۲             ۶۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۲۶۳kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،اداری

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

تومان 16,610,000