گاوصندوق سدید کاوه مدل ۵۲۰KR
گاوصندوق سدید کاوه مدل ۵۲۰KR

گاوصندوق سدید کاوه مدل ۵۲۰KR

کد کالا:گاوصندوق سدید کاوه مدل ۵۲۰KR

In Stock

گاوصندوق سدید کاوه مدل ۵۲۰KR

           ابعادخارجی        داخلی

ارتفاع:           ۵۲              ۳۷

عرض:          ۵۲              ۳۹

عمق:           ۴۷              ۳۰

وزن:         ۱۸۵kg

♻مورداستفاده؛ خانگی،

📞تماس‌ با مدیرفروش: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

☎تماس بادفترمرکزی:  ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹

تومان 15,114,000