گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM
گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

In Stock

مدل تکدرب کوچک خانگی  گاوصندوق ایران کاوه.

تماس با دفتر مرکزی: 021.6626403909121999470

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

مجهز به یک قفل کلیدی و یک رمز دیجیتالی مکانیکی ۳جهته اصل تایوانی.

دارای یک صندوقچه در قسمت بالای داخل صندوق .

مخصوص اپارتمانها{قابل جاسازی داخل کمددیواریها}.

موردمصرف =خانگی- و…