گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM
گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

مدل تکدرب کوچک خانگی  گاوصندوق ایران کاوه.

تماس با دفتر مرکزی: 021.66264039       تماس با مدیر فروش: 09121999470

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۵۲۰KRM

مجهز به یک قفل کلیدی و یک رمز دیجیتالی مکانیکی ۳جهته اصل تایوانی.

دارای یک صندوقچه در قسمت بالای داخل صندوق .

موردمصرف =خانگی- و…

  ابعادخارجی        ابعادداخلی

ارتفاع:          ۵٢               ٣۶

عرض:          ۴٠               ۳۴

عمق:           ۳٢               ۲۴

وزن:          ١٠۵kg

تومان 7,514,381