گاوصندوق ایران کاوه مدل:۸۲۰D.Kk
گاوصندوق ایران کاوه مدل:۸۲۰D.Kk

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۸۲۰D.Kk

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل:۸۲۰D.Kk

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۸۲۰D.Kk

فروشگاه گاوصندوق حیدری،اولین وبزرگترین مرکز فروش گاوصندوق ایران کاوه در ایران و خاورمیانه.

تماس بادفتر مرکزی:   021.66264039     تماس با مدیر فروش:  09121999470

قبول ساخت هرگونه گاوصندوق سفارشی با ابعاد و رنگ موردنظر مشتری.

گاوصندوق ایران کاوه مدل:۸۲۰D.Kk

ابعادخارجی؛        ارتفاع:٨٢   عرض:۴٠   عمق:٣٠

داخلی‌بالا؛           ارتفاع:٣٧   عرض:۳۴    عمق:۲۷

داخلی‌پایین؛        ارتفاع:٢٠    عرض:۳۴    عمق:۲۷

‌         وزن؛              ١۵٠kg

تومان 7,513,920