گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰٢٠Kk
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰٢٠Kk

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰٢٠Kk

In Stock

ابعادخارجی؛      ارتفاع:۱۰۰   عرض:۴۶   عمق:۴۴

ابعادداخلی؛        ارتفاع:۸۷   عرض:۳۹    عمق:۲۷

وزن؛               ۲۵۰kg

1,580,000 تومان 1,490,000 تومان