گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰DKk
گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰DKk

گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰DKk

کد کالا:گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰DKk

In Stock

گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰DKk

فروشگاه گاوصندوق حیدری،اولین وبزرگترین مرکز فروش گاوصندوق ایران کاوه در ایران و خاورمیانه.

تماس بادفتر مرکزی:    021.66264039        تماس با مدیریت:   09121999470

قبول ساخت هرگونه گاوصندوق سفارشی با ابعاد و رنگ موردنظر مشتری.

گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰DKk

        ابعادخارجی     داخلی‌بالا.      داخلی پایین

ارتفاع:          ١٢٢               ۵۵                ٣۵

عرض:          ۵٠               ۴۴                 ۴۴

عمق:           ۴٨               ٣۶                ٣۶

وزن:          ٣۵٠kg

تومان 16,004,160