گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰D.KRD
گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰D.KRD

گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰D.KRD

کد کالا:گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰D.KRD

In Stock

گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰D.KRD

فروشگاه گاوصندوق حیدری،اولین وبزرگترین مرکز فروش گاوصندوق ایران کاوه در ایران و خاورمیانه.

تماس بادفتر مرکزی:    021.66264039           تماس با مدیریت:   09121999470

قبول ساخت هرگونه گاوصندوق سفارشی با ابعاد و رنگ موردنظر مشتری.

گاوصندوق ایران‌کاوه مدل:۱۲۰۰D.KRD

       ابعادخارجی     داخلی‌بالا.      داخلی پایین

ارتفاع:          ١٢٢               ۵۵                ٣۵

عرض:          ۵٠               ۴۴                 ۴۴

عمق:           ۴٨               ٣۶                ٣۶

وزن:          ٣۵٠kg

تومان 20,351,693