گاوصندوق ایران کاوه ضدسرقت مدل ۷۲۰KRD_S
گاوصندوق ایران کاوه ضدسرقت مدل ۷۲۰KRD_S

گاوصندوق ایران کاوه ضدسرقت مدل ۷۲۰KRD_S

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه ضدسرقت مدل ۷۲۰KRD_S

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه ضدسرقت مدل ۷۲۰KRD_S

تماس بادفتر مرکزی: ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹        تماس با مدیریت: ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

قبول ساخت هرگونه گاوصدوق سفارشی با ابعاد و رنگ موردنظر مشتری.

گاوصندوق ایران کاوه ضدسرقت مدل ۷۲۰KRD_S

     ابعادخارجی         داخلی

ارتفاع:       72              56

عرض:       50             45

عمق:        55             40

‌وزن:             250kg

تومان 16,770,000